A+ R A-

PEMBANTU SYARIAH GRED LS17

E-mail Print PDF


SKIM PERKHIDMATAN

PEMBANTU SYARIAH GRED LS17

Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas dan terdiri daripada pemohon atau ibu/bapa pemohon yang dilahirkan di Negeri Selangor dan memenuhi kriteria yang ditetapkan adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:-

(a)

JAWATAN

:

Pembantu Syariah

(b)

JABATAN

:

Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor

(c)

TARAF JAWATAN

:

Tetap

(d)

KUMPULAN PERKHIDMATAN

:

Kumpulan Pelaksana

(e)

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

:

Perundangan dan Kehakiman Syariah

(f)

TARIKH TUTUP PERMOHONAN

:

11 Januari 2013

(g)

JADUAL GAJI MINIMUM – MAKSIMUM:

GRED GAJI

PERINGKAT

MINIMUM

(RM)

MAKSIMUM

(RM)

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN

LS17

P1

930.44

2529.44

95.00

P2

988.56

2666.34

P3

1048.38

2808.10

SYARAT LANTIKAN

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a)

warganegara Malaysia;

(b)

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dengan lulus dalam subjek Bahasa Arab (Komunikasi atau Tinggi) dan kepujian dalam subjek Al-Quran dan Sunnah atau Syariah Islamiah; 

dan

(d)

lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN

2.

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pembantu Syariah Gred LS17 adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan yang berkenaan yang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. 

FUNGSI BIDANG TUGAS

3.

Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan perundangan syariah, meliputi urusan pendaftaran, perbicaraan, guaman, pendakwaan dan pentadbiran di Mahkamah Syariah. 


Maklumat dalam portal ini telah dikemaskinikan pada :

Login