jata negara logo-spn

nama-rasmi-spn

BM   |   ENG

Pelanjutan Tempoh Percubaan

1. Bilakah permohonan Pelanjutan Tempoh Percubaan boleh dikemukakan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam?
  Perakuan permohonan Pelanjutan Tempoh Percubaan boleh dikemukakan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam apabila pegawai gagal untuk disahkan dalam perkhidmatan sebaik sahaja tamat tempoh percubaan asalnya iaitu mengikut Peraturan 30(2), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012].
   
2. Apakah dokumen yang diperlukan untuk pelanjutan tempoh percubaan?
  Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan kepada Suruhanjaya:
 
  • Perakuan daripada Ketua Jabatan melalui Jadual Ketiga – Borang Perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Jadual Keempat - Borang Perakuan Pelanjutan Tempoh Percubaan, merujuk kepada - Peraturan 29(2) & (4) dan 30(3), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012] ;
  • Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang telah dikemaskini;
  • Surat alasan daripada pegawai tentang kelewatan memenuhi syarat Perkhidmatan; dan
  • Senarai peperiksaan (jika ada) yang telah lulus berserta dengan tarikh.
   
 

Senarai semak bagi urusan Pelanjutan Tempoh Percubaan boleh diperolehi melalui pautan berikut:
http://spn.selangor.gov.my/Panduan/Senarai Semak Urusan / Urusan Perkhidmatan

3. Berapa tahunkah Pelanjutan Tempoh Percubaan boleh diluluskan?
  Mengikut Peraturan 30(5), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012] tempoh percubaan seseorang pegawai hanya boleh dilanjutkan tidak melebihi dua belas bulan, tetapi Suruhanjaya boleh dalam hal keadaan khas melanjutkan tempoh percubaan melebihi dua belas bulan jika difikirkan patut.

Manakala pegawai yang gagal mendapat sokongan Ketua Jabatan, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam hanya melanjutkan tempoh percubaan selama dua belas bulan sahaja dan diikuti dengan penamatan, jika pegawai masih gagal untuk diberi Pengesahan Dalam Perkhidmatan.

Kemaskini pada 2015-04-02 16:35:25 daripada Administrator

  •  
  • Email this page
  • 7406
© Hakcipta 2015 SPN
Paparan terbaik: IE11 / Firefox / Google Chrome terkini dengan resolusi melebihi 1024x768px
  • MyGov Mampu MSC
  • JPA IIM   KSN
  • 1Malaysia SPA SPR BPA
Hari Ini217
Jumlah Pelawat718645

Tarikh Kemaskini 04-10-2023 Jumlah Pelawat : 718645