VISI

Mendapatkan sumber tenaga manusia yang berkebolehan dan kompiten untuk berkhidmat selaras dengan
cabaran masa dan kemajuan teknologi.

MISI

Membantu Kerajaan  Negeri dalam mewujudkan Perkhidmatan Awam yang bermutu tinggi.

OBJEKTIF

Memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi, telus  dan berkesan dalam memenuhi kehendak
“stakeholder” dan perkhidmatan awam.


DASAR KUALITI

Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor komited untuk memperkasakan sistem penyampaian secara berterusan bagi memberikan perkhidmatan terbaik selaras dengan tuntutan pelanggan dan pemegang taruh.

Untuk mencapai hasrat tersebut, Pejabat SPN komited untuk melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti yang mematuhi kehendak undang-undang dan Standard MS ISO 9001:2015.

MOTO

"Membangun Bangsa Memakmur Negeri"


RUJUKAN DASAR DIGUNAPAKAI DI NEGERI SELANGOR
 

Kemaskini pada 2019-01-07 11:53:11 daripada Administrator

  •  
  • Email this page
  • 11142