jata negara logo-spn

nama-rasmi-spn

BM   |   ENG

Bidang Kuasa

Sebagaimana diperuntukan di bawah Bab 10 Fasal XCVII (9) Undang-undang  tubuh Kerajaan Selangor, 1959

Suruhanjaya bertanggungjawab terhadap perlantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, pemberian taraf berpencen dan menjalankan kawalan tatatertib anggota perkhidmatan yang dibawah bidang kuasanya.

LEMBAGA RAYUAN KENAIKAN PANGKAT

Menerima menimbang dan memutuskan sebarang rayuan yang dibuat berkenaan keputusan Lembaga Kenaikan Pangkat berkaitan dengan Kenaikan Pangkat seorang  pegawai dalam Perkhidmatan Kerajaan Negeri Selangor.

LEMBAGA RAYUAN TATATERTIB

Menerima, menimbang dan memutuskan apa-apa rayuan yang dibuat berkenaan keputusan Lembaga Lembaga Tatatertib berkaitan dengan tatatertib seorang pegawai dalam Perkhidmatan Kerajaan Negeri Selangor.

LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT

1. Mengesahkan Keputusan  Lembaga Kenaikan Pangkat.

2. Mengubah Keputusan Lembaga Kenaikan Pangkat.

3. Meremitkan kes itu ke Lembaga Kenaikan Pangkat untuk perbicaraan semula.

LEMBAGA  RAYUAN TATATERTIB

1. Menghantar balik kes kepada Lembaga  Tatattertib untuk ditimbangkan semula.

2. Mengesahkan keputusan Lembaga Kenaikan Pangkat.

3. Mengesahkan keputusan Lembaga tentang salah laku perayu tetapi mengubah hukuman kepada hukuman yang lebih ringan .

4. Mengakaskan keputusan dan hukuman Lembaga tatatertib dan membebaskan perayu.

BAHAGIAN  PERKHIDMATAN

1. Menguruskan perkhidmatan sokongan yang melibatkan pentadbiran kepada bahagian-bahagian lain.

2. Mengemaskinikan buku rekod  anggota dan kakitangan SPN Selangor.

3. Menguruskan berkenaan penyediaan draf Persidangan Khas- Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan Tatatertib.

4. Menguruskan berkenaan pengesahan jawatan dan pemberian taraf berpencen , perlanjutan tempoh percubaan, perlantikan dan penyambungan perkhidmatan kontrak selepas bersara, pertukaran perkhidmatan dan sebagainya.

5. Menyediakan draf dan minit Mesyuarat SPN Selangor.

6. Mengawalselia pelbagai urusan pejabat/jabatan.

7. Lain-lain tugas.

BAHAGIAN PENGAMBILAN

1. Menguruskan pengisian kekosongan jawatan ke dalam Perkhidmatan Awam Negeri.

2. Pakej Temuduga- penyediaan dokumen, jadual temuduga, surat dan sebagainya.

3. Urusetia temuduga – penyediaan tempat, semakan dokumen & kehadiran dan sebagainya.

4. Lain-lain tugas.

BAHAGIAN KEWANGAN

1. Menguruskan perkhidmatan  sokongan  yang melibatkan kewangan kepada bahagian-bahagian lain.

2. Menentukan  halatuju dan dasar-dasar pengurusan (pentadbiran dan kewangan) seperti belanjawan dan sebagainya.

3. Menyelaraskan aktiviti-aktiviti yang melibatkan kewangan.

4. Menguruskan hal-hal kewangan anggota dan kakitangan jabatan.

5. Lain-lain tugas.

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

1. Membekalkan maklumat kepada bahagian-bahagian lain.

2. Menguruskan hal-hal berkaitan portal dan aplikasi yang digunapakai.

3. Lain-lain tugas.


Kemaskini pada 2015-06-05 17:42:45 daripada Administrator

  •  
  • Email this page
  • 11962
© Hakcipta 2015 SPN
Paparan terbaik: IE11 / Firefox / Google Chrome terkini dengan resolusi melebihi 1024x768px
  • MyGov Mampu MSC
  • JPA IIM   KSN
  • 1Malaysia SPA SPR BPA
Hari Ini269
Jumlah Pelawat656950

Tarikh Kemaskini 22-03-2023 Jumlah Pelawat : 656950